Kajian saintifik mengenai Habbatus Sauda atau Nigella Sativa sebagai agen anti kanser

Kajian saintifik mengenai Habbatus Sauda atau Nigella Sativa sebagai agen anti kanser.

Kajian ini boleh didapati di https://www.dropbox.com/s/i5fursrrqgov49p/AJT085S-0226.pdf